Sønderholm Kirkegård

Oplysninger om valg, anlæg og vedligeholdelse af gravsteder kan fås hos graver Annee Katrine Bonde.

Det er ofte en stor hjælp for ens efterladte, at man selv har overvejet, hvor og hvordan man gerne vil begraves. Derfor er man altid velkommen til at til at tage en snak med graveren.

Henvendelser vedr. Sønderholm Kirkegård kan ske til:

Graver Annee Katrine Bonde
Sønderholm Kirkegårds kontor
Nibevej 507, Sønderholm
9240 Nibe
Tlf. kirkegården 98 34 11 19 / 40 33 11 19
Tlf. privat: 98 38 70 70
e-mail: graveren(at)soenderholm-kirke.dk

Træffes ikke fredag.

Kirkeværge Hanna Kristensen, tlf. 98 35 10 72

Lapidariet på Sønderholm Kirkegård

I mange år var det sædvane at gemme gravstenen, når et gravsted blev nedlagt på Sønderholm Kirkegård. Stenene blev opstillet udenfor kirkegårdsdiget på et areal bag selve kirkegården i et såkaldt lapidarium. De seneste år er hastigheden, hvormed gravsteder nedlægges, imidlertid steget markant, og derfor steg omkostningerne og arbejdsbyrden ved at vedligeholde de "ejerløse" gravsten selvfølgelig tilsvarende.

Samtidig er gravsten blevet mere og mere ensartede og ikke længere så personlige i deres udformning, og dermed er den historiske interesse for efterlevende generationer blevet tilsvarende mindre.

På baggrund af dette besluttede Sønderholm Menighedsråd derfor at ophøre med at gemme gravsten fra nedlagte gravsteder. Gravsten, der er blevet registrerede som bevaringsværdige, gemmes naturligvis fortsat fremover og de kan findes på kirkegården indenfor kirkegårdsdiget.

I 2008 blev alle gravsten, både på kirkegården og i lapidariet, fotograferet og registreret af lokalhistorisk interesserede ildsjæle. Så selv om en del sten nu er blevet kasseret, vil de altså alligevel ikke være tabt for kommende generationer, og hensigten er at fortsætte denne registrering, når nye gravsten kommer til på kirkegården.

Indbrudssikring

I løbet af september måned 2010 var der indbrud på Sønderholm Kirkegård ikke mindre end 3 gange, og mange af kirkegårdens små og store maskiner  forsvandt.

Efterfølgende skete der en række tiltag for at forhindre gentagelse, herunder montering af en aflåst bom tværs over vejen, som går bag om præstegårdshaven op til kirkegårdens materielplads. Bommen vil fremover stå åben, når personalet er til stede på kirkegården, men ellers være aflåst.

Det vil altså ikke længere være muligt at køre ad "bagvejen" til kirkegården udenfor almindelig arbejdstid, og menighedsrådet er klar over, at det vil være til gene for nogle af kirkegårdens brugere.

Men erfaringen viser, at indbrud i kirkegårdes maskinhuse er en jævnligt tilbagevendende begivenhed, og der er ingen grund til at antage, det skulle være anderledes i Sønderholm, så derfor er denne foranstaltning desværre nødvendig.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside