Vedtægt for Sønderholm Kirkegård

Aalborg Vestre Provsti,

Aalborg Kommune, Aalborg Stift

Vedtægten indeholder følgende:

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

B. Gravsteder

- Erhvervelse og fornyelse af brugsret

- Nedlæggelse og regulering

- Gravstedernes indhegning

- Beplantning

- Gravminder

- Gravstedernes vedligeholdelse

- Særlige bestemmelser for kistegrave

- Særlige bestemmelser for urnegrave

C. Ordensbestemmelser

D. Takster

- Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

- Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

- Øvrige ydelser

- Reservation af gravsteder

Vedtægterne med tilhørende tillæg findes som pdf-fil her.

Vedtægternes ikrafttrædelse: 01.12.2012

Programmet Adobe Reader kan benyttes til at læse pdf-filer.

Programmet kan hentes gratis her.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside