Fødsel

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden.

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret. Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødselen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. Du kan udfylde blanketten på borger.dk. 

Har du spørgsmål ang. fødsel og faderskab, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret, torsdage mellem kl. 9-12 på telefonnummer 98341306 eller på mail ton@km.dk.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside