Vielse og velsignelse

Forud for vielsen


Når et par er blevet enige om, at de vil vies i Sønder­holm eller Frejlev Kirke, kontaktes kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter for aftale om tidspunkt for bryl­luppet.

Man skal have til­knytning til kirken for at kunne blive viet her, dvs. at man for eksempel

  • har bopæl i sognet,
  • er døbt eller konfirmeret i sognet,
  • har hjemmeboende børn, der er døbt i sognet,
  • har løst sognebånd til en af kirkens præster

Papirer

 

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken.

For at en vielse kan finde sted, skal brudeparret have en "prøvelsesattest" som er det dokument, der bekræfter, at begge parter opfylder be­tingelserne for at kunne blive gift. En prø­velses­attest skal udstedes i en kom­mune, hvor én af parterne har bo­pæl. Der skal forevises (fotokopier af) dåbsattester og eventuelle skils­misse­be­villinger. Attesten kan tidligst udstedes fire måneder før vielsen.

Bor man i Sønderholm eller Frejlev fås prøvelsesattesten på

Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.

Den originale prøvelsesattest afleveres eller fremsendes derefter til kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter.

Nyt navn i forbindelse med vielsen?

På borger.dk kan man læse mere om navneændring på bryllupsdagen.

Lysning til ægteskab?

Den gamle tradition med, at der bliver lyst til ægteskab nogle uger før vielsen, er stadig en mulighed. Nu er lysning dog ikke længere obligatorisk, men en frivillig sag.

Lysningen foregår ved en almindelig gudstjeneste ved at præsten fra prædikestolen bekendtgør brudeparrets navne, fødselsregistreringssteder, forældres navne, hvilken dato og tidspunkt parret skal vies, samt at indsigelse kan gøres til den borgerlige myndighed i parrets bopælskommune. Lysningen afsluttes med en kort bøn.
Ønsker brudeparret, at der lyses forud for vielsen, bedes det henvende sig til præsten senest en måned før vielsen.

Pyntning af kirken

Såfremt brudeparret ønsker kirken pyntet til vielsen, kan de eller deres familie enten selv stå for det, eller pyntning kan bestilles hos graveren.

I Frejlev kontaktes graver Jonna Gertsen, tlf. 24 25 54 86 

I Sønderholm kontaktes graver Annee Katrine Bonde, tlf. 98 34 11 19.

Pyntning bedes aftalt senest 7 dage før vielsen.

Hvis der er flere vielser/kirkelige velsignelser samme dag, kan præsten eller graveren sætte parrene i forbindelse med hinanden, så man evt. kan aftale at deles om udgiften til pyntning af kirken.

Fotografering og videofilmning

Fotografering er udelukkende tilladt efter aftale med præsterne. Men som hovedregel gælder det, at gæsterne må fotografere, mens bruden føres ind og mens brudeparret går ud. Ligeledes er det tilladt, at der optages videofilm, mens bruden føres ind og mens brudeparret går ud.

Det en forudsætning for tilladelse til videofilmning, at optagelse kun sker til eget brug. Videooptagelserne må ikke offentliggøres på hjemmesider, i TV eller andre medier.

Professionelle fotografer, som brudeparret hyrer til fotografering, skal forud for gudstjenesten henvende sig til personalet og få anvist en velegnet plads. Information om reglerne for fotografering samt personalets anvisninger skal følges.

Efter vielsen kan ægteparret gå ind i kirken igen og tage opstilling foran alteret til fotografering - fotograferingen må dog max. vare 15 minutter.

Andre praktiske oplysninger

Det henstilles til brudefølget, at der ikke kastes ris før evt. fotografering er klaret, da der ellers kommer en masse ris med ind i kirken.

Brudeparret bedes venligst henlede familiers og venners opmærksomhed på:

  • at der ikke må lægges hestesko i kirken. Hesteskoen forkynder med sin tilstedeværelse et andet budskab end det kristne, og hører derfor ikke hjemme i kirken
  • at der ikke må kastes ris i kirken. Når der bliver kastet ris udenfor kirken, bedes venligst om, at parret går væk fra kirkedøren, så der ikke kommer ris ind i våbenhuset
  • at der ikke må drysses blomster, konfetti eller lignende på kirkegulvet under brudens indgang og brudeparrets udgang. Farven kan smitte af på kirkens gulv og er svær at fjerne igen.
  • at der er mulighed for at låne en taske med legetøj, hvis det hele bliver for lidt langtrukkent for de mindste

Velsignelse

Et ægtepar, som er blevet borgerligt viet, kan få en kirkelig velsignelse af deres ægteskab, hvis mindst en af parterne er medlem af folkekirken. Kirkelig velsignelse af par foregår ved en kirkelig handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse.
Parret skal henvende sig til kirkekontoret for at aftale tid og sted. De skal medbringe deres vielsesattest.
Ligesom ved vielse skal man have tilknytning til kirken, for at den kirkelige velsignelse kan finde sted i Sønderholm eller Frejlev Kirke

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside