Begravelse - bisættelse

Dødsfald skal anmeldes til afdødes bopælssogn gennem borger.dk.

Anmeldelsen kan ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten eller kirkekontoret gennem en bedemand. Herefter aftaler man med præsten, evt. gennem bedemanden, tid og sted for begravelse eller bisættelse. Sammen med anmeldelsen medbringes så vidt muligt afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest.

Den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed og godkender anmodningen om begravelse eller bisættelse. Præsten sørger i den forbindelse for, at begravelsen eller bisættelsen sker i overensstemmelse med afdødes ønsker. Begravelsen eller bisættelsen skal normalt ske senest 14 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).

Dødsfald

Begravelse eller bisættelse

Ofte bruges ordene begravelse og bisættelse synonymt. Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven, og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården.
Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af kremering (ligbrænding) og urnenedsættelse. Jordpåkastelsesritualet finder så sted i kirken.

Normalt tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.
Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Er afdøde medlem af folkekirken, men har den afdøde givet udtryk for, at han eller hun ikke ønsker, at en præst medvirker til begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.
Er den afdøde ikke medlem af folkekirken, men ønsker den afdødes familie, at begravelsen eller bisættelsen skal ske med medvirken af en præst - på trods af den meningstilkendegivelse, der ligger i at stå udenfor folkekirken - bør man drøfte det med sognepræsten.
I begge tilfælde er det op til den enkelte præst at vurdere, om der bør medvirke en præst til begravelsen eller bisættelsen.

Inden begravelsen/bisættelsen

Inden begravelsen/bisættelsen skal de pårørende have en samtale med den præst, der skal forestå begravelsen/bisættelsen. Her gennemgås begravelses- eller bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales mellem præsten og de pårørende. Man synger normalt tre-fire salmer i kirken, og præsten holder en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som især er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation.

Valg af gravsted og pyntning i kirken

Valg af gravsted samt aftale om pyntning af kirken til begravelsen/bisættelsen finder sted ved at kontakte graveren på enten Sønderholm eller Frejlev kirkegård. Graveren kontaktes ligeledes, hvis afdøde skal i kapellet inden begravelsen/bisættelsen.

Sønderholm: Graver Annee Katrine Bonde, tlf. 98 34 11 19


Frejlev: Graver Jonna Gertsen, tlf. 98 34 32 02 /

24 25 54 86. Træffes bedst kl. 12-13.

Træffes ikke mandag.


Hvis ikke andet ønskes, pyntes kirken med levende lys samt alterbuket.

For oplysninger om Sønderholm Kirkegård, klik her.
For oplysninger om Frejlev Kirkegård, klik her.

Selve begravelsen/bisættelsen

Inden gudstjenesten ringes med klokkerne og gudstjenesten begynder med, at organisten spiller præludiet. Herefter synges et par salmer og præsten læser fra bibelen og beder en bøn.
Talen holdes ved kisten og afsluttes med en bøn og den aronitiske velsignelse.

Jordpåkastelsen sker ved graven, når der er tale om jordfæstelse. I tilfælde af ligbrænding sker jordpåkastelsen som afslutning på bisættelsesgudstjenesten i kirken, hvorefter båren føres til krematoriet. De tre skovlfulde jord på kisten symboliserer livet fra fødsel til død, og opstandelsen, som Gud kan give os del i.

Gudstjenesten afsluttes med postludium, hvorunder kisten bæres af de pårørende enten til graven eller rustvognen, mens kirkens klokker ringer.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside