Vedtægt for Frejlev Kirkegård

Aalborg Vestre Provsti (tidl. "Søndre Provsti"), 
Aalborg Kommune, Aalborg Stift.

Vedtægten indeholder følgende:

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

B. Gravsteder

- Erhvervelse og fornyelse af brugsret

- Nedlæggelse og regulering

- Gravstedernes indhegning

- Beplantning

- Gravminder

- Gravstedernes vedligeholdelse

- Særlige bestemmelser for kistegrave

- Særlige bestemmelser for urnegrave

C. Ordensbestemmelser

D. Takster

- Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

- Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

- Øvrige ydelser 

- Reservation af gravsteder

Denne vedtægt er vedtaget den 06/11 2007. 
Klik her for at hente vedtægten.


Tillæg udsendt af provstiudvalget for Aalborg Vestre Provsti vedrørende nye momsregler pr. 1.1.2010
Klik her for at hente tillæg.


Takstblad udsendt af provstiudvalget for Aalborg Vestre Provsti pr. 1.1.2010
Klik her for at hente takstbladet.


Programmet Adobe Reader kan benyttes til at læse pdf-filerne.
Programmet kan hentes gratis her
.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside