Sønderholms og Frejlevs kors

De to korsmotiver, der symboliserer vores to sogne, er inspireret af det gamle, keltiske kors, der er indridset i Frejlev Kirkes korgavl mod øst. Korset består af to gange fire ovale linjer, liggende og opretstående, der er flettet ind i hinanden som et kors.

Tidligere sognepræst (fra 1973 til 1987) Lars Peter Larsen skrev om Frejev-korset engang:
Udvendig ses (...) mod øst et keltisk flette-kors efter engelsk-irsk mode fra 1100-tallet. Den romanske kristendomsforståelse kom jo ind i landet fra vest, sammen med de engelske fanger fra vikinge-tiden, der via Vorup og Agger spredtes over hele riget, men især omkring Limfjorden, hvor de medbragte deres skikke og forestillinger, bl.a. vedrørende deres fornemste helgen Botholphus, der sammen med sin broder Adolphis drog til Tyskland i 826 for at lære mere om "hvide Krist".
Broderen blev senere bisp på fastlandet, mens Botholphus rejste hjem til England og grundlagde et kloster, hvorom der snart voksede en lille flække ved navn Botholphus-town (Boston).
For mange af de engelske fanger var han idealet (helgen) og i Danmark grundedes flere kirker til hans ære og hukommelse, bl.a. Budolfi-kirke (domkirken) i Aalborg, samtidig med, at byggeriet fra nu af fik keltisk design, bl.a. Frue kirke i Aalborg, - og Frejlev kirke.

Dette keltiske kors blev rentegnet af sølvsmed Jørgen Dahlerup, Hørsholm, i 1994 for at blive indgraveret i Frejlev Kirkes nye altersølv.

Frejlevs kors
Sønderholms kors

Ved samme lejlighed tegnede Jørgen Dahlerup også et kors til Sønderholm Kirkes altersølv. 

Sønderholms kors består af samme to gange fire enkle linjer som Frejlevs kors, men danner samtidigt to hjerter, flettet ind i hinanden.

Når man går til alters, kan man se disse fine kors indgraveret på hvert enkelt alterbæger.

Det altersølv, som præsterne bruger ved hjemmealtergang, har begge kors indgraveret.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside