Sønderholm Menighedsråd

Formand
Per Ulrik

Rugskellet 1, Sønderholm,
9240 Nibe
Tlf. 98 34 16 36 / 22 43 16 36 
e-mail: formanden(at)soenderholm-kirke.dk

 

Næstformand
Egon Hostrup

 

Morten Vinges Vej 64

9240 Nibe

Tlf. 23 96 94 50

email: eh(at)soenderholm-kirke.dk

eh(at)soenderholm-kirke.dk

 

Kirkeværge
Hanna Mie Kristensen

Højvangen 7a,
9240 Nibe
Tlf. 23 82 51 30
e-mail: kirkevaergen(at)soenderholm-kirke.dk

Kasserer 

Povl Thomsen

Nyrupvej 34

9240 Nibe

Tlf. 98 35 13 16 / 23 43 64 16

e-mail: kasserer@soenderholm-kirke.dk

Peter Stoffersen

Hasselvej 3,
9240 Nibe
Tlf. 98 34 13 02 / 40 17 83 02
e-mail: ps(at)soenderholm-kirke.dk

Betina Lassen

Nibevej 550, Sønderholm,

9240 Nibe

Tlf. 40 58 55 70
e-mail: bl(at)soenderholm-kirke.dk

Medarbejderrepræsentant
Annee Katrine Bonde

Sønderholm Kirkegårds kontor
Nibevej 507, Sønderholm,
9240 Nibe
Træffes ikke fredag.
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19
Tlf. privat: 98 38 70 70
e-mail: graveren(at)soenderholm-kirke.dk

Sognepræst 
Jørn Skøtt Andersen

Hobrovej 234, Tveden, 9510 Arden
NB: nyt tlf. 23 62 18 78 / 98 34 10 14
e-mail: jsa(at)soenderholm-frejlev.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, 
dog ikke mandag.

Sognepræst (kirkebogsførende)
Sussie Nygaard Foged

Sønderholm Præstegård
Nibevej 511a, Sønderholm,
9240 Nibe
tlf. 98 34 13 07 / 29 26 13 05
e-mail: sf(at)km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, 
dog ikke fredag. 

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside