Salmer til begravelser og bisættelser

Nedenstående liste er kun tænkt som en hjælp til at finde egnede salmer til begravelse/bisættelse. Mange andre salmer fra Den Danske Salmebog kunne nævnes, men for overskuelighedens skyld er forslaget indskrænket til et udvalg, redigeret af sognepræst Sussie Nygaard Foged.


Nedenstående numre henviser til numrene i den nye udgave af Den Danske Salmebog (DDS) fra 2003, som benyttes i Sønderholm og Frejlev Kirker.

3

 - 

Lovsynger herren

8

 - 

Om alle mine lemmer

12

 - 

Min sjæl du Herren love

15

 - 

Op al den ting som Gud har gjort

31

 - 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud

32

 - 

Hvo ikkun lader Herren råde

33

 - 

Han som har hjulpet hidentil

34

 - 

Gud skal alting mage

36

 - 

Befal du dine veje

38

 - 

På alle dine veje

41

 - 

Lille Guds barn, hvad skader dig

46

 - 

Sorrig og glæde de vandre til hobe

48

 - 

Uforsagt hvordan min lykke

49

 - 

Ingen er så tryg i fare

50

 - 

Under dine vingers skygge

52

 - 

Du Herre Krist

78

 - 

Blomstre som en rosengård (især i adventstid)

117

 - 

En rose så jeg skyde (især i adventstid)

121

 - 

Dejlig er jorden (især omkring jul)

122

 - 

Den yndigste rose er funden (især i adventstid)

129

 - 

Julebudet til dem, der bygge (advent/jul)

192

 - 

Hil dig frelser og forsoner

216

 - 

Der venter bag langfredags nat.(påske)

218

 - 

Krist stod op af døde

220

 - 

I dødens bånd vor frelser lå

234

 - 

Som forårssolen morgenrød

236

 - 

Påskeblomst, hvad vil du her

238

 - 

Det er sandt (omkring påske)

241

 - 

Tag det sorte kors fra graven

289

 - 

Nu bede vi den Helligånd

321

 - 

O, kristelighed

336

 - 

Vor Gud han er så fast en borg

375

 - 

Alt står i Guds Faderhånd

402

 - 

Den signede dag

435

 - 

Aleneste Gud

496

 - 

Af dybsens nød

536

 - 

Udrust dig helt fra Golgata

538

 - 

At sige verden ret farvel

544

 - 

Som dug på slagne enge

549

 - 

Vi takker dig for livet

553

 - 

Min største hjertensglæde

555

 - 

Jeg ved et evigt Himmerig

557

 - 

Her vil ties, her vil bies

561

 - 

Jeg kender et land

571

 - 

Den store hvide flok

679

 - 

Et trofast hjerte, Herre min

725

 - 

Det dufter lysegrønt af græs

728

 - 

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (efterår)

729

 - 

Nu falmer skoven (efterår)

732

 - 

Dybt hælder året i sin gang (okt./nov.)

754

 - 

Se nu stiger solen

770

 - 

Jeg er træt og går til ro

779

 - 

Lyksalig, lyksalig

783

 - 

Kirkeklokke

784

 - 

Altid frejdig

785

 - 

Tunge, mørke natteskyer

Kirkeministeriet og Det Kgl. Vajsenhus' Forlag har i maj 2007 åbnet en hjemmeside med Den Danske Salmebogs tekster og melodier. Under kapitlet Begravelse kan man finde de salmer, som er nævnt i ovenstående liste. 
Hjemmesidens navn er www.dendanskesalmebogonline.dk

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside