Babysalmesang i kirken


Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i kirken. Barnets sanser og opmærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg. Fortsætter man med at synge med sit barn, vil man bidrage positivt til udviklingen af barnets aktive og passive ordforråd.

Musik har stor betydning for det spæde barn. Salmer og salmemelodier er specielt gode pga. de nuancerede klange og de ofte storslåede poetiske dybder. Det lille barn forstår ikke en salmes ord, men det kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed og blive til livslang glæde.

Ord, der siges, er ikke det samme som ord, der synges. I salmesangen understøtter melodierne poesien, så ordene og stemningen kærligt bæres frem af forældrenes stemmer.

Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi skaber en tryg atmosfære gennem genkendelige rutiner med små forandringer fra gang til gang.

Salmerne er omdrejningspunktet i undervisningen. Nogle af dem kender du sikkert i forvejen og andre vil være nye for dig. Disse suppleres med børneremser, anden musik og fadervor.

Forudsætninger

Du kan starte, når dit barn er mellem 2 og 9 måneder.

Du behøver ikke selv at være god til at synge, men du skal have lyst til at synge og lege. Det vil smitte positivt af på dit barn. Tiden i kirken er skøn. I er koncentrerede om hinanden med jeres stemmer gennem sang og pludren og med fysisk kontakt gennem leg og bevægelse.

Det er ikke nødvendigt at dit barn er døbt.

Gode råd

Hvis det er muligt, så kom altid i god tid, så det bliver en rolig oplevelse for barnet at ankomme til kirken og få overtøjet af.

Lad barnet få en lur inden I kommer i kirken, hvis I vågner tidligt, eller hav barnevognen med, så dit barn kan puttes efter undervisningen. Medbring en babydyne eller et tykt blødt tæppe, som barnet kan ligge på i kirken.

Børn elsker sang og musik, og dit barn elsker dig og din stemme. Så syng med af hjertens lyst.

Det er en god idé, at bruge salmerne og remserne derhjemme til godnatsang og leg. Det øger genkendeligheden og glæden.

Sørg for så stabilt et fremmøde som muligt. På den måde vænner dit barn sig bedst til omgivelserne, de andre børn, sangene og aktiviteterne, og I får det største udbytte af undervisningen.

Meld afbud, hvis du er forhindret i at komme.

Praktisk information

Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og baby, som foregår på skift mellem Frejlev og Sønderholm kirker. Der er babyer fra begge sogne på holdene, hvis man bor i Frejlev må man altså gerne deltage i Sønderholm – og omvendt.

Forløbet strækker sig over 10 gange. Der er plads til 8 børn pr hold i Frejlev Kirke og 10 børn pr hold i Sønderholm Kirke. Børnene skal være i alderen 2-9 måneder ved opstart.

Undervisningen varer 45 min pr gang og foregår i kirken. Bagefter går vi i kirkecenteret/sognegården (ved siden af kirken), hvor der er kaffe, te og brød og mulighed for hygge med de andre børn og forældre.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside