Praktiske informationer om konfirmation og konfirmationsforberedelse

Alle elever i 7. klasse på Sønderholm Skole og Frejlev Skole modtager en invitation til indskrivning med henblik på deltagelse i konfirmationsforberedelsen. Indskrivningen foregår på det i invitationen angivne tidspunkt og sted.

 

At "gå til præst"

I kongelig anordning om konfirmation står der:

Adgang til at blive konfirmeret, har enhver, der:

  • er døbt med den kristne dåb
  • har modtaget forberedelse til konfirmation
  • er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste

Det er med andre ord frivilligt om man vil konfirmeres, men har man først meldt sig til forberedelsen, stilles der nogle krav.

Konfirmationsforberedelsen foregår i Frejlev i kirkecenteret ved siden af kirken og i Sønderholm i sognegården overfor kirken.

Timerne finder sted om morgenen fra kl. 8-10 med en indlagt pause.

Undervisningen begynder den anden hele uge i september. Der er mødepligt til undervisningen, hvad enten den finder sted i konfirmandstuen eller den henlægges til kirken eller på anden måde er "ud-af-huset"-oplevelser.

Har konfirmanden været fraværende pga. sygdom, vil præsterne gerne se en seddel el. lign. Har han/hun været fraværende mere end 5 gange, bliver der tale om ekstra undervisning.

 

Kirkegang

I "Anordning om konfirmation" står der blandt andet, at man skal være "fortrolig med folkekirkens gudstjeneste" for at blive konfirmeret. Og der er kun én måde at blive "fortrolig med folkekirkens gudstjeneste" på: det er ved at gå i kirke! Det forventes derfor, at konfirmanderne går i kirke - mindst 10 gange.

Ligeledes opfordres forældre og bedsteforældre til at støtte konfirmandens ønske om at blive konfirmeret ved at gå sammen med konfirmanden i kirke. Konfirmanden behøver ikke kun at gå i kirke i Frejlev eller Sønderholm. Alle kirker tæller med - også på en eventuel ferietur i udlandet, bare konfirmanden deltager i en hel gudstjeneste.

Vil man gå til gudstjeneste i Sønderholm Kirke eller Frejlev Kirke, kan man se i gudstjenestelisten på bagsiden af kirkebladet eller på hjemmesiden, hvornår der er gudstjeneste og hvilken præst, der prædiker.

 

Vil du læse mere om konfirmation og det at gå til præst så se her: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

 

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside