Gudstjenester i Sønderholm-Frejlev søndag 24. januar (v. JSA) Frejlev Kirke kl. 9.30 og Sønderholm Kirke kl. 11.00

Gudstjenester i Sønderholm-Frejlev

Søndag 24. januar (v. JSA)

Frejlev Kirke kl. 9.30

Sønderholm Kirke kl. 11.00

P.g.a. coronarestriktionerne vil gudstjenesterne være kraftigt beskåret.

De varer ca. 30 min., er uden fællessang og altergang

og pladserne er begrænsede.