Seniorerne: Foredrag af Egon Nielsen onsdag 27. okt. 13.30-16.00 Sønderholm Sognegård

Tema: ”Afrikanske flygtninges baggrund og forventninger”