“Musik på hjernen” Foredrag ved Peter Vuust tirsdag 17. maj kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

Peter Vuust er jazzbassist, hjerneforsker, komponist og orkesterleder. Foruden mange pladeindspilninger, er han også professor på både Det Jyske musikkonservatorium og på Aarhus Universitet. Han er desuden en international anerkendt hjerneforsker og leder af grundforskningscenter for Music in the Brain på Aarhus Universitet.

I foredraget kommer Peter Vuust ind på, hvad der sker i hjernen, når vi lytter til og udøver musik. Hvordan påvirker musik os, fysisk og følelsesmæssigt såvel som sprogligt? Han kommer også ind på de aktuelle teorier om musikkens evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt musikalsk træning har afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt.

Til slut trækker Peter Vuust også perspektiver til fremtidens forskning i musik og hjerne med nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet.

Fri entré