Påske for børn! Sønderholm Kirke torsdag d. 30. marts kl. 17.00

Kom og hør påskens historie fortalt i børnehøjde.
Efter en kort gudstjeneste byder vi på aftensmad i Sognegården
Velkommen til store og små!