Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Poul Østergaard Mortensen

Poul Østergaard Mortensen

Formand

Tlf.: 98 34 35 85 / 40 52 35 85
Mail: formand@soenderholm-frejlev.dk

Povl Thomsen

Povl Thomsen

Næstformand

Tlf.: 23 43 64 16
Mail:naestformand@soenderholm-frejlev.dk

Per Ulrik

Per Ulrik

Bygningskyndig

Telefonnummer: 98 34 16 36 / 22 43 16 36
Mail: bygningskyndig@soenderholm-frejlev.dk

Ruth Christensen

Ruth Christensen

Kasserer

Telefonnummer: 22 20 34 48
Mail: kasserer@soenderholm-frejlev.dk

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Kirkeværge for Frejlev Kirke

Telefonnummer: 40 74 43 80
Mail: kirkevaerge@frejlev-kirke.dk

Hanna Mie Kristensen

Hanna Mie Kristensen

Sekretær/kirkeværge for Sønderholm Kirke

Tlf.: 23 82 51 30
Mail:kirkevaerge@soenderholm-kirke.dk

Helle Bang

Helle Bang

Kontaktperson for medarbejdere

Telefonnummer: 40 89 19 98
Mail: kontaktperson@soenderholm-frejlev.dk

Egon Hostrup

Egon Hostrup

Formand for AMO-udvalget

Telefonnummer: 23 96 94 50
Mail: eh@soenderholm-frejlev.dk

Betina Lassen

Betina Lassen

Telefonnummer: 40 58 55 70
Mail: bl@soenderholm-frejlev.dk

Jørn Mortensen

Jørn Mortensen

Telefonnummer: 40 15 06 50 / 42 75 74 93
Mail: jm@soenderholm-frejlev.dk

Lis Sennenvald

Lis Sennenvald

Tlf.: 98 34 37 91 / 23 48 29 33
Mail: ls@soenderholm-frejlev.dk

Peter Stoffersen

Peter Stoffersen

Tlf.: 98 34 13 02 / 40 17 83 02
Mail: ps@soenderholm-frejlev.dk

Rikke Sommer Eriksen

Rikke Sommer Eriksen

Telefonnummer: 42 80 07 01
Mail: rse@soenderholm-frejlev.dk

Annee Katrine Bonde

Annee Katrine Bonde

Medarbejderrepræsentant

Telefonnummer: 40 33 11 19
Mail:graveren@sønderholm-kirke.dk
Træffes ikke mandag.

Jørn Skøtt Andersen

Jørn Skøtt Andersen

Kbf. sognepræst

Telefonnummer: 23 62 18 78
Mail: jsan@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Lotte Lyngby

Lotte Lyngby

Sognepræst

Telefonnummer: 41 67 55 77
Mail:loly@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

I kirkeåret 2019/2020 består menighedsrådet af 13 valgte medlemmer, da de to sognes menighedsråd er sammenlagt til ét fælles menighedsråd pr. 1.12.2019. Herudover består menighedsrådet af sognenes to præster samt en medarbejderrepræsentant, der deltager uden stemmeret.

Derefter består det fælles menighedsråd af i alt 10 valgte medlemmer, fordelt med 4 medlemmer valgt i og af Sønderholm Sogn og 6 medlemmer valgt i og af Frejlev Sogn. Herudover består menighedsrådet af sognenes to præster samt en medarbejderrepræsentant, der deltager uden stemmeret.

Vedtægt for fælles menighedsråd for Sønderholm og Frejlev sogne

Du kan også besøge vores kontakt-side og finde relevante oplysninger.

Aktiviteter

  1. Højmesse i Sønderholm Kirke

    27. september kl. 9:30 - 10:30
  2. Højmesse i Frejlev Kirke

    27. september kl. 11:00 - 12:00
  3. Fyraftensgudstjeneste i Frejlev Kirke

    29. september kl. 17:00 - 18:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få opdateringer om vores aktiviteter og arrangementer