Begravelse og bisættelse

Dødsfald skal anmeldes til afdødes bopælssogn gennem borger.dk.

Anmeldelsen kan ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten eller kirkekontoret gennem en bedemand. Herefter aftaler man med præsten tid og sted for begravelse eller bisættelse.

Begravelse og bisættelse

Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven, og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården.

Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af kremering (ligbrænding) og urnenedsættelse. Jordpåkastelsesritualet finder så sted i kirken.

Mindesammenkomst

Det er muligt efter begravelser og bisættelser at låne sognegård/kirkecenter til en sammenkomst for pårørende og deres gæster.

Mindesammenkomst i Sønderholm Sognegård se her

Mindesammenkomst i Frejlev Kirkecenter se her

Valg af gravsted og pyntning i kirken

Valg af gravsted samt aftale om pyntning af kirken til begravelsen/bisættelsen finder sted ved at kontakte Anne Katrine Bonde, der er graver ved både Sønderholm og Frejlev kirker. Graveren kontaktes ligeledes, hvis afdøde skal i kapellet inden begravelsen/bisættelsen.

Sønderholm og Frejlev
Graver Annee Katrine Bonde,
tlf.: 40 33 11 19,
mail: graveren@soenderholm-frejlev.dk.
Træffes ikke mandag.

For oplysninger om Sønderholm Kirkegård, klik her.

For oplysninger om Frejlev Kirkegård, klik her.

Hvis ikke andet ønskes, pyntes kirken med levende lys samt alterbuket.

Forslag til salmer, klik her.

Skip to content