Sønderholm-Frejlev Seniorer

En aktiv forening

I Sønderholm og Frejlev sogne er der en velfungerende og aktiv senior forening med ca. 215 medlemmer.

Formål

I vedtægterne hedder det: Foreningens formål er at samle seniorer, pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Møderne

Der afholdes generalforsamling i januar og syv bestyrelsesmøder fordelt over året, dog ikke i sommerferien og december. Møderne afholdes normalt om onsdagen, enten i Sønderholm Sognegård eller i Frejlev Kirkecenter.

Aktiviteter

Der udgives et forårsprogram med generalforsamlingen samt en beskrivelse af de kommende seks aktiviteter, underholdning og halvdagsture. Ligeledes udgives der et efterårsprogram med beskrivelse af de sidste seks aktiviteter, heldagsudflugt og underholdning. Der er altid tilmelding til vores ture og udflugter.

Alle vores aktiviteter afholdes normalt om onsdagen.

Kalenderårets sidste aktivitet indledes med en adventsgudstjeneste i den kirke, der står for tur, og bagefter er menighedsrådene vært ved et arrangement i kirkecenter eller sognegård.

Ved de øvrige aktiviteter opkræves der et variabel beløb for hjælp til dækning af omkostningerne.

I løbet af året afholdes der desuden to “spis sammen”-arrangementer, og de foregår om lørdagen.

Samarbejde

Sønderholm-Frejlev Seniorer er tilsluttet Danske Seniorer og er en selvstændig forening, der selv står for arrangementerne. Foreningen har dog gennem mange år haft tradition for at arbejde sammen med sognets to kirker.

Menighedsrådene giver støtte til foreningens aktiviteter i form af husly i sognegård og kirkecenter, hvor værtinderne laver kaffe og dækker bord. Menighedsrådene giver også økonomisk tilskud til ture og udflugter.

Kirkebil

Menighedsrådene har bevilliget, at ældre og gangbesværede kan benytte den gratis ”kirkebil” til foreningens aktiviteter i sognegården og kirkecentret. Kirkebilen bestilles ved at ringe til seniorforeningen.

Medlemskab

Man kan melde sig ind ved aktiviteterne eller ved at kontakte formand Bodil Elkjær på tlf. 24 24 86 03 eller kassereren Karna Simonsen på tlf. 31 95 89 15. Som medlemmer kan optages alle seniorer der er over 55 år, samt dem der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål.