Frejlev Kirkegård

Oplysninger om valg, anlæg og vedligeholdelse af gravsteder kan fås hos graver Anne Katrine Bonde.

Det er ofte en stor hjælp for ens efterladte, hvis man selv har overvejet, hvor og hvordan man gerne vil begraves. Derfor er man altid velkommen til at tage en snak med graveren.

Henvendelser vedr. Frejlev Kirkegård kan ske til:

Graver Anne Katrine Bonde
Frejlev Kirkegårds kontor
Verdisvej 4, Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf. kirkegården  40 33 11 19
e-mail: graveren@soenderholm-frejlev.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag ml. kl. 8 og 9.

Træffes ikke mandag.

Kirkeværge Jens Pedersen
Tlf. 40 74 43 80
e-mail: kirkevaerge@frejlev-kirke.dk

Gravsteder på Frejlev Kirkegård

Valg af gravsted er en vigtig beslutning, der kræver grundige overvejelser. Derfor er man altid velkommen til at få en snak med graver Annee Bonde for at høre om mulighederne – også selv om det ikke er aktuelt.

Ved en tur rundt på kirkegården kan man se, at der er ledige gravsteder, der er tilplantede. Det er de for at danne en pæn ramme om de øvrige gravsteder, men det er ikke alle gravsteder uden gravsten, som er til rådighed for nye begravelser.

Da der er rigeligt med ledige kistegravsteder og alt tyder på, at der i fremtiden vil blive stigende efterspørgsel på andre gravstedstyper end traditionelle hækomkransede kistegravsteder, har menighedsrådet besluttet at lukke visse afdelinger for nye begravelser.

På den måde kan man sikre, at der er ledige arealer, hvor fremtidige generationer kan anlægge andre gravstedstyper end dem, Frejlev Kirkegård kan tilbyde i dag.

Se takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret samt for bisættelser og begravelser her

Gravstedstyper

På Frejlev Kirkegård findes følgende gravstedstyper:

Kistegravsted med hæk:
Den velkendte gravstedstype med plads til et varierende antal kister; fredningstiden er 25 år. Hvis en urne nedsættes i et kistegravsted, er fredningstiden 10 år.

Kistegravsted i plæne med granitplade:
Et kistegravsted med en kiste; fredningstiden er 25 år. Mindepladens størrelse er 40 x 50 cm og i granit. Bogstaverne skal være sandblæst eller dybdeblæst. Der må anbringes blomster i en nedgravet granitvase. Ved oprettelse af gravstedet betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i fredningsperioden.

Kistegravsted i anonym plæne:
Et kistegravsted med en kiste; fredningstiden er 25 år. Ved oprettelse af gravstedet betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i fredningsperioden.

Urnegravsted med hæk:
Et mindre gravsted 1 m x 1 m, hvor der er plads til max. 2 urner. Fredningstiden er 10 år.

Urnebegravelse i plæne med granitplade:
Et gravsted på 1 m x 1 m; der er plads til 2 urner ved hver plade. Mindepladens størrelse er 40 x 50 cm og i granit. Bogstaverne skal være sandblæst eller dybdeblæst. Der må anbringes blomster i en nedgravet granitvase. Fredningstiden er 10 år. Ved oprettelse af gravstedet betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i fredningsperioden.

Urnebegravelse i lyngområde med naturgravsten:
Et gravsted på 1 m x 1 m; der er plads til 2 urner. Naturgravsten, en usleben rå natursten, der kan stå uden bagstøttesten, max. bredde 60 cm og max. højde 40 cm, bogstaver og tal skal være indhuggede. Fredningstiden er 10 år. Ved oprettelse af gravstedet betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i fredningsperioden.

Urnebegravelse i anonym plæne:
Der kan nedsættes 1 urne i hver plads. Fredningstiden er 10 år. Ved oprettelse af gravstedet betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i fredningsperioden.

OBS! På Frejlev Kirkegård må der kun nedsættes urner af bark eller andet let forgængeligt materiale. Ønsker de pårørende at være til stedet ved urnenedsættelsen, aftales tid med graveren.

Anlæg af gravsted

Når man har erhvervet et gravsted, skal det på et tidspunkt anlægges med gravsten, planter og evt. belægningssten.

Man kan selv vælge at anlægge gravstedet eller mod betaling lade kirkegårdens personale gøre det. Alternativt kan man få en anlægsgartner til at udføre arbejdet.

Man skal være opmærksom på, at der i kirkegårdsvedtægten er nogle anvisninger og begrænsninger vedrørende anlæg af gravsteder, som skal følges.

Vedtægter Frejlev Kirkegaard
Tillæg til vedtægt Frejlev Kirkegård

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt vedligeholder de pårørende selv deres gravsted. Hvis man af den ene eller anden grund ikke ønsker selv at vedligeholde sit gravsted, kan kirkegården mod betaling påtage sig opgaven, og selv om det stort set aldrig sker, er det faktisk også muligt at indgå aftale med en ekstern entreprenør, f.eks. en anlægsgartner, om at vedligeholde gravstedet.

Hvis kirkegårdens personale skal vedligeholde gravstedet, indgår man enten aftale om vedligeholdelse af gravstedet for et år ad gangen (årlig afregning), eller man laver en forudbetalt flerårig vedligeholdelsesaftale, en såkaldt legataftale.

Kirkegården tilbyder i den forbindelse følgende ydelser:

  • Renholdelse af gravstedet
  • Vedligeholdelse af gravstedet
  • Granpyntning
  • Kummepyntning
  • Plantning af forårsblomster (hornvioler)
  • Plantning af sommerblomster (is-begonier)
  • Pålægning af vinterkrans.

Tilbud på anlæg og vedligeholdelse kan fås ved henvendelse til graveren.

Se takster for vedligehold her

Ønsker du mere viden om historien bag kirken?

Hent pdf’en og gå på opdagelse i Frejlev Kirkes fortællinger og hemmeligheder.

Skip to content