Medarbejdere ved Sønderholm og Frejlev kirker

Jørn Skøtt Andersen

Jørn Skøtt Andersen

Sognepræst (kirkebogsførende)

Telefonnummer: 23 62 18 78
Mail: jsan@km.dk

Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Lotte Lyngby

Lotte Lyngby

Sognepræst

Telefonnummer: 41 67 55 77
Mail: LOLY@km.dk

Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Tove Nielsen

Tove Nielsen

Præstesekretær

Telefonnummer: 98 34 13 06
Mail: ton@km.dk

Kirkekontoret har åbent torsdage kl. 9-12

Arne Jørgen Fæø

Arne Jørgen Fæø

Organist ved begge kirker

Telefonnummer: 53 63 23 04
Mail: ajf@soenderholm-frejlev.dk

Træffes bedst efter telefonisk aftale.

Annee Katrine Bonde

Annee Katrine Bonde

Graver ved Sønderholm og Frejlev kirker

Telefonnummer: 40 33 11 19
Mail: graveren@soenderholm-frejlev.dk
Træffes ikke mandag.

Jørgen Bøjgaard

Jørgen Bøjgaard

Gravermedhjælp ved Sønderholm og Frejlev kirker

Mail:jb@soenderholm-frejlev.dk

Ulla Buus Nielsen

Ulla Buus Nielsen

Gravermedhjælp ved Sønderholm Kirke

Mail: ubn@soenderholm-kirke.dk

Stillingen er vakant

Kirkesanger ved Sønderholm Kirke
Ella Roskjær

Ella Roskjær

Sognegårdsvært Sønderholm

Telefonnummer: 61 26 27 28
Mail: er@soenderholm-kirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejder, kirkesanger Christine Bjerre

Kirke- og kulturmedarbejder, kirkesanger Christine Bjerre

Sønderholm og Frejlev

Telefonnummer: 40 47 47 16
Mail: kirkekultur@soenderholm-frejlev.dk

Træffes bedst efter telefonisk aftale.

Jens Quist Jensen

Jens Quist Jensen

Gravermedhjælp ved Frejlev Kirke

Mail: jqj@frejlev-kirke.dk

Helle Bjerregaard

Helle Bjerregaard

Kirkecentervært Frejlev

Telefonnummer: 22 91 25 38
Mail: kirkecenter@frejlev-kirke.dk

Hanna Mie Kristensen

Hanna Mie Kristensen

Hjemmeside, kirkeblad m.m.

Telefonnummer: 23 82 51 30
Mail: webmaster@soenderholm-frejlev.dk