Sønderholm Kirkegård

Oplysninger om valg, anlæg og vedligeholdelse af gravsteder kan fås hos graver Annee Katrine Bonde.

Det er ofte en stor hjælp for ens efterladte, at man selv har overvejet, hvor og hvordan man gerne vil begraves. Derfor er man altid velkommen til at til at tage en snak med graveren.

Henvendelser vedr. Sønderholm Kirkegård kan ske til:

Graver Annee Katrine Bonde
Sønderholm Kirkegårds kontor
Nibevej 507, Sønderholm
9240 Nibe
Tlf. kirkegården 40 33 11 19
Tlf. privat: 98 38 70 70
e-mail: graveren@soenderholm-frejlev.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag ml. 8 og 9.
Træffes ikke mandag.

Kirkeværge Jens Pedersen 
40 74 43 80
e-mail: kirkevaerge@soenderholm-frejlev.dk

Gravsteder på Sønderholm Kirkegård

Valg af gravsted er en vigtig beslutning, der kræver grundige overvejelser. Derfor er man altid velkommen til at få en snak med graver Annee Katrine Bonde for at høre om mulighederne – også selv om det ikke er aktuelt.

Ved en tur rundt på kirkegården kan man se, at der er ledige gravsteder, der er tilplantede. Det er de for at danne en pæn ramme om de øvrige gravsteder, men det er ikke alle gravsteder uden gravsten, som er til rådighed for nye begravelser.

Da der er rigeligt med ledige kistegravsteder og alt tyder på, at der i fremtiden vil blive stigende efterspørgsel på andre gravstedstyper end traditionelle, hækomkransede kistegravsteder, har menighedsrådet besluttet at lukke visse afdelinger for nye begravelser.

På den måde kan man sikre, at der er ledige arealer, hvor fremtidige generationer kan anlægge andre gravstedstyper end dem, Sønderholm Kirkegård kan tilbyde i dag. Ligeledes er gravstederne visse steder på kirkegården simpelthen blevet for små til, at de kan anvendes til kistebegravelse.

Se de typer af gravsteder, der tilbydes på Sønderholm Kirkegård her
Se takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret samt for bisættelser og begravelser her

Gravstedstyper

På Sønderholm Kirkegård findes følgende gravstedstyper:

Kistegravsted med hæk:

Den velkendte gravstedstype med plads til et varierende antal kister, fredningstiden er 25 år. Hvis en urne nedsættes i et kistegravsted, er fredningstiden 10 år.

Urnegravsted med hæk:

Et mindre gravsted, hvor der er plads til max. 2 urner. Fredningstiden er 10 år.

Urnebegravelse i plæne med granitplade:

Her er fredningstiden 10 år og der er plads til 2 urner ved hver plade.

Urnebegravelse i anonym plæne:

Fredningstiden er også her 10 år, og der kan nedsættes 1 urne i hver plads.

Kistebegravelse i plæne findes ikke på Sønderholm Kirkegård, hverken anonymt eller med granitplade.

Se den fulde beskrivelse af gravstedstyper her.

Anlæg af gravsted

Når man har erhvervet et gravsted, skal det på et tidspunkt anlægges med gravsten, planter og evt. belægningssten.

Man kan vælge selv at anlægge gravstedet eller mod betaling lade kirkegårdens personale gøre det. Alternativt kan man få en anlægsgartner til at udføre arbejdet.

Man skal være opmærksom på, at der i kirkegårdsvedtægten er nogle anvisninger og begrænsninger vedrørende anlæg af gravsteder, som skal følges.

Læs kirkegårdsvedtægten for Sønderholm Kirkegård her.

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt vedligeholder de pårørende selv deres gravsted. Hvis man af den ene eller anden grund ikke ønsker selv at vedligeholde sit gravsted, kan kirkegården mod betaling påtage sig opgaven, og  selv om det stort set aldrig sker, er det faktisk også muligt at indgå aftale med en ekstern entrepenør, f.eks. en anlægsgartner, om at vedligeholde gravstedet.

Hvis kirkegårdens personale skal vedligeholde gravstedet, indgår man enten aftale om vedligeholdelse af gravstedet for et år ad gangen (årlig afregning), eller man laver en forudbetalt flerårig vedligeholdelsesaftale, en såkaldt legataftale.

Kirkegården tilbyder i den forbindelse følgende ydelser:

  • Renholdelse af gravstedet
  • Vedligeholdelse af gravstedet
  • Granpyntning
  • Kummepyntning
  • Plantning af forårsblomster (hornvioler)
  • Plantning af sommerblomster (isbegonier)
  • Pålægning af vinterkrans
Se takster for vedligehold her

Ønsker du mere viden om historie bag kirken?

Hent pdf’en og gå på opdagelse i Sønderholms Kirkes fortællinger og hemmeligheder.

Skip to content