Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Peter Stoffersen

Peter Stoffersen

Formand

Tlf.: 98 34 13 02 / 40 17 83 02
Mail: formand@soenderholm-frejlev.dk

Mads Sølver

Næstformand

Telefonnummer: 25 52 05 52
Mail: naestformand@soenderholm-frejlev.dk

Povl Thomsen

Povl Thomsen

Kasserer

Tlf.: 23 43 64 16
Mail:kasserer@soenderholm-frejlev.dk

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Kirkeværge for Frejlev Kirke

Telefonnummer: 40 74 43 80
Mail: kirkevaerge@frejlev-kirke.dk

Leif Jensen

Kirkeværge Sønderholm Kirke

Telefonnummer: 98 34 11 29 / 20 91 34 11
Mail: kirkevaerge@soenderholm-kirke.dk

Helle Bang

Helle Bang

Kontaktperson for medarbejdere

Telefonnummer: 40 89 19 98
Mail: kontaktperson@soenderholm-frejlev.dk

Karen Eskesen

Sekretær

Telefonnummer: 20 69 55 12
Mail: ke@soenderholm-frejlev.dk

Rikke Sommer Eriksen

Rikke Sommer Eriksen

Telefonnummer: 42 80 07 01
Mail: rse@soenderholm-frejlev.dk

Gerda Buus Larsen

Telefonnummer: 22 69 55 12
Mail: gl@soenderholm-frejlev.dk

Peter Asboe-Hermansen

Telefonnummer: 22 62 60 85
Mail: ph@soenderholm-frejlev.dk

Annee Katrine Bonde

Annee Katrine Bonde

Medarbejderrepræsentant

Telefonnummer: 40 33 11 19
Mail:graveren@sønderholm-kirke.dk
Træffes ikke mandag.

Jørn Skøtt Andersen

Jørn Skøtt Andersen

Kbf. sognepræst

Telefonnummer: 23 62 18 78
Mail: jsan@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Lotte Lyngby

Lotte Lyngby

Sognepræst

Telefonnummer: 41 67 55 77
Mail:loly@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Per Ulrik

Per Ulrik

Bygningskyndig

Telefonnummer: 98 34 16 36 / 22 43 16 36
Mail: bygningskyndig@soenderholm-frejlev.dk

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

I kirkeåret 2019/2020 består menighedsrådet af 13 valgte medlemmer, da de to sognes menighedsråd er sammenlagt til ét fælles menighedsråd pr. 1.12.2019. Herudover består menighedsrådet af sognenes to præster samt en medarbejderrepræsentant, der deltager uden stemmeret.

Derefter består det fælles menighedsråd af i alt 10 valgte medlemmer, fordelt med 4 medlemmer valgt i og af Sønderholm Sogn og 6 medlemmer valgt i og af Frejlev Sogn. Herudover består menighedsrådet af sognenes to præster samt en medarbejderrepræsentant, der deltager uden stemmeret.

Vedtægt for fælles menighedsråd for Sønderholm og Frejlev sogne

Du kan også besøge vores kontakt-side og finde relevante oplysninger.

Aktiviteter

  1. Højmesse i Sønderholm Kirke

    29. november kl. 9:30 - 12:00
  2. Lysgudstjeneste i Frejlev Kirke – AFLYST

    29. november kl. 16:00 - 18:00
  3. Meditations- og skumringsandagt i Frejlev Kirke

    1. december kl. 17:00 - 17:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få opdateringer om vores aktiviteter og arrangementer