Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Peter Stoffersen

Peter Stoffersen

Formand

Tlf.: 98 34 13 02 / 40 17 83 02
Mail: formand@soenderholm-frejlev.dk

Mads Sølver Pedersen

Mads Sølver Pedersen

Næstformand

Telefonnummer: 25 52 05 52
Mail: naestformand@soenderholm-frejlev.dk

Povl Thomsen

Povl Thomsen

Kasserer

Tlf.: 23 43 64 16
Mail:kasserer@soenderholm-frejlev.dk

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Kirkeværge for Sønderholm og Frejlev kirker

Telefonnummer: 40 74 43 80
Mail: kirkevaerge@soenderholm-frejlev.dk

Betina Lassen

Betina Lassen

Telefonnummer: 40 58 55 70
Mail: bl@soenderholm-frejlev.dk

Helle Bang

Helle Bang

Kontaktperson for medarbejdere

Telefonnummer: 40 89 19 98
Mail: kontaktperson@soenderholm-frejlev.dk

Karen Eskesen

Karen Eskesen

Sekretær

Telefonnummer: 20 69 45 58
Mail: ke@soenderholm-frejlev.dk

Rikke Sommer Eriksen

Rikke Sommer Eriksen

Telefonnummer: 42 80 07 01
Mail: rse@soenderholm-frejlev.dk

Gerda Buus Larsen

Gerda Buus Larsen

Telefonnummer: 22 69 55 12
Mail: gl@soenderholm-frejlev.dk

Peter Asboe-Hermansen

Peter Asboe-Hermansen

Telefonnummer: 22 62 60 85
Mail: ph@soenderholm-frejlev.dk

Annee Katrine Bonde

Annee Katrine Bonde

Medarbejderrepræsentant

Telefonnummer: 40 33 11 19
Mail:graveren@sønderholm-frejlev.dk
Træffes ikke mandag.

Jørn Skøtt Andersen

Jørn Skøtt Andersen

Kbf. sognepræst

Telefonnummer: 23 62 18 78
Mail: jsan@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Lotte Lyngby

Lotte Lyngby

Sognepræst

Telefonnummer: 41 67 55 77
Mail:loly@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Flemming Larsen

Bygningskyndig

Telefonnummer:
Mail: bygningskyndig@soenderholm-frejlev.dk