Her beskrives de forskellige typer gravsteder, der med tiden vil kunne tilbydes på Sønderholm Kirkegård. Omlægningen fra gammelt til nyt vil ske gradvist, så derfor vil ikke alle gravstedstyper kunne tilbydes fra starten.

Der vil ske forandringer på kirkegården i mange år fremover. Nogle vil være meget iøjnefaldende, andre vil ske næsten umærkeligt. Ændringerne vil ske løbende, men hele tiden i samarbejde med gravstedsejerne.

Her følger en kort beskrivelse af de forskellige afdelinger.

Alleen:

Her kan begraves både kister og urner. Beplantningen er bunddække med grupper af mindre buske samt takshække, der fungerer som rumdelere.
Der er regler for, hvilke gravsten der må bruges, og der må ikke plantes yderligere – kun sættes buketter. Der skal forudbetales for vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

Vandhaven:

Her kan kun begraves urner.
Der er to typer gravsteder: Det individuelle gravsted, der afgrænses mod nabogravstedet af en række chaussesten, og fællesgravstedet, hvor flere gravsten står i en fælles beplantning. Begge steder må gravstenen højst være 45 x 60 cm. På fællesgravsteder må ikke sættes yderligere planter, kun buketter, og vedligeholdelse skal betales forud for hele fredningsperioden.

Tjørnelunden:

Her kan begraves både kister og urner.
Her findes de traditionelle, individuelle kistegravsteder med takshæk, som man kan tilplante efter eget ønske. Man må gerne selv vedligeholde gravstedet.

Dalen:

Her kan kun begraves urner. I denne del af kirkegården tilstræbes et skovagtigt udtryk med bunddække, buske og mindre træer. Der er regler for, hvordan gravstenen skal se ud, og der må ikke plantes yderligere, kun sættes buketter. Der skal forudbetales vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

Paradiset:

Her kan begraves både kister og urner. Denne afdeling er en udvidelse af den nuværende urneplæne. Gravstenen skal være en 60 x 40 cm Halmstad granitplade med malet eller indhugget inskription. Der må ikke plantes, kun sættes buketter i granitvaser, og vedligeholdelse skal betales forud for hele fredningsperioden.

Engen:

Her kan begraves både kister og urner. Der er ingen personlige gravsten, men en fælles mindetavle, hvor de afdødes navne sættes på. Beplantningen er langt græs blandet med vilde blomster og urter, og om foråret blomstrer løgplanter i græsset. Der må ikke sættes andre planter, og vedligeholdelse skal betales forud for hele fredningsperioden.

Under egene:

Her foretages ikke begravelser eller urnenedsættelser. Denne afdeling er tænkt som et rum til refleksion, hvor man kan nyde en stille stund. Kirkegårdens bevaringsværdige gravsten anbringes her.