• Kirkebladet

Kirkebladet

Sønderholm og Frejlevs kirkeblad udgives af Sønderholm og Frejlev sognes menighedsråd i fællesskab.

Kirkebladet udkommer 3 gange årligt og husstandsomdeles i Sønderholm og Frejlev sogne af Nordjyske Distribution.

Hvis der er problemer med modtagelsen af kirkebladet kontaktes Nordjyske Distribution på tlf. 98 93 89 00 eller mail til ndireklamation@nordjyske.dk.

Stof til næste kirkeblad

Næste kirkeblad, der omfatter august, september, oktober og november 2021 udkommer i slutningen af juli. Deadline til dette kirkeblad er den 24. maj.

Stof sendes til Hanna Kristensen, ansvarshavende redaktør.

Skip to content