I september 2024 afholdes der valg til menighedsrådene i Danmark. På denne side vil der løbende komme informationer om det forestående valg.

I Sønderholm og Frejlev sogne har vi et fælles menighedsråd, der består af 4 medlemmer fra Sønderholm, 6 medlemmer fra Frejlev, 2 præster samt en medarbejderrepræsentant.

Allerede tirsdag den 14. maj 2024 afholdes der et orienteringsmøde, hvor man kan høre mere om menighedsrådets arbejde samt reglerne for den kommende valgforsamling.

Er du nysgerrig på, hvad man laver i et menighedsråd, så mød op den 14. maj kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård. Der vil blive serveret ost og rødvin.

Alle er velkomne.

Vigtige datoer:

Tirsdag den 14. maj 2024:                                 Orienteringsmøde i Sønderholm Sognegård

Tirsdag den 17. september 2024:                    Valgforsamling i Frejlev Kirkecenter

Tirsdag den 24. september 2024:
Mulighed for ekstraordinær valgforsamling – afholdes kun hvis menighedsrådet ikke er fuldtalligt efter valgforsamlingen.