Gravsteder på Sønderholm Kirkegård

Valg af gravsted er en vigtig beslutning, der kræver grundige overvejelser. Derfor er man altid velkommen til at få en snak med graver Annee Katrine Bonde for at høre om mulighederne - også selv om det ikke er aktuelt.

Ved en tur rundt på kirkegården kan man se, at der er ledige gravsteder, der er tilplantede. Det er de for at danne en pæn ramme om de øvrige gravsteder, men det er ikke alle gravsteder uden gravsten, som er til rådighed for nye begravelser. 

Da der er rigeligt med ledige kistegravsteder og alt tyder på, at der i fremtiden vil blive stigende efterspørgsel på andre gravstedstyper end traditionelle, hækomkransede kistegravsteder, har menighedsrådet besluttet at lukke visse afdelinger for nye begravelser.

På den måde kan man sikre, at der er ledige arealer, hvor fremtidige generationer kan anlægge andre gravstedstyper end dem, Sønderholm Kirkegård kan tilbyde i dag. Ligeledes er gravstederne visse steder på kirkegården simpelthen blevet for små til, at de kan anvendes til kistebegravelse.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside