Kalkmalerierne i Sønderholm Kirke

Koret regnes for at være det fornemste sted i kirken. 

Derfor blev kirkens daværende ejer Gabriel Gyldenstierne til Store Restrup ved sin død i 1555 bisat i en ny gravkælder under det forhøjede kor-gulv. 

Året efter lod hans enke Kirsten Gabriels (Kirsten Friis eller Friisdatter) male kalkmalerier i kirkens nye hvælv. 
Årstallet MDLVI (1556) ses i korbuen.

Kirkens hvælv, der dengang var ca. 100 år gamle, har givetvis tidligere været udsmykket med kalkmalerier, men disse var blevet overmalede - måske da Kirstens Friis´ udsmykkede koret med nye kalkmalerier, måske før. 

Kun i apsisbuen bag altertavlen kan man endnu ane spor af kirkens ældste kalkmalerier, bl.a. en helligåndsdue mod øst. I 1975 blev disse fragmenter afdækket af O. Hellvik.

De "nye" kalkmaleriers klædedragter, perspektiver og landskaber viser, at man nu er kommet i renæssancen, hvor man malede mere naturalistisk.
De blev malet i 1556, altså 20 år efter reformationen. Der er derfor ingen billeder af katolske helgener eller legender, men kun af bibelske motiver.
Motiverne er både gammeltestamentlige: skabelsen, syndefaldet og uddrivelsen af paradiset, Kain og Abel, Noas ark og Jonas-fortællingen, men også nytestamentlige: dommedag, korsfæstelsen og opstandelsen. 
Billederne er omgivet af blade, ranker og frugter i renæssancestil.
Gabriel Gyldenstierne og Kirsten Friis' forfædres i alt 32 våbenskjolde er malet som en frise hele vejen rundt under korhvælvets øverste billeder. 

Kalkmalerierne er på et senere tidspunkt blevet overkalkede. Undersøgelser af det første kalklag ovenpå kalkmalerierne i andre kirker på egnen har vist, at overkalkningen som regel er sket i 1700-tallet. 
Sønderholms kalkmalerier blev delvist afdækkede igen i 1881 (af Uldall) og endeligt restaurerede og "opfriskede" i 1883-88 (af Jacob Kornerup), hist og her med nogle tilføjelser og kraftige opmalinger. 
Således blev slangen forsynet med et æble i munden, som dog blev fjernet igen ved genrestaureringen o. 1940 (af H. Borre). 
Seneste rensning og restaurering fandt sted i 1981 ved O. Hellvik, så malerierne nu fremstår med de originale farver.

Fra nordøst og mod uret ses motiver fra Det Gamle Testamente:

Felt 1. Gud i himlen adskiller lyset fra mørket, og de onde ånder styrtes ned fra himlen.
Felt 2. Skabelse. Gud velsigner den skabte jord.
Felt 3. Paradiset. Gud skaber kvinden Eva af Adams ribben.
Felt 4. Syndefaldet. Adam, Eva, slangen, træet og æblet.
Felt 5. Uddrivelsen af paradiset. Englen med sværdet. Oksen og tenen - livsvilkårene øst for paradis.
Felt 6. Det første mord: Kain dræber Abel.
Felt 7. Syndfloden og arken. Noas ansigt ses i arkens vinduesåbning.
Felt 8. Noa erfarer vinens virkninger.

Paralleller fra Det Gamle og Det Nye Testamente

Overfor hinanden ses i de østlige hjørner to parallelle billeder. Mod nord ses fra Det Gamle Testamente Moses med den helbredende kobberslange i ørkenen.
Mod syd ses Det Nye Testamentes frelsende Kristus på korset på Golgata.

Også på korbuens væg er to parallelle billeder. Mod nord er Jesu opstandelse efter 3 dage i gravens mørke (NT), og mod syd er Jonas' "opstandelse" - Jonas spyttes ud efter tre dage i hvalens bug (GT).

Dommedag

 

Under skjoldbuen, bag altertavlen, ses et dommedagsbillede med Jesus i midten, de frelste sjæle i himlen over skyerne og de fortabte sjæle i dødsriget under skyerne.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside