Bestyrelsen

En aktiv forening

I Sønderholm og Frejlev sogne har vi en velfungerende og aktiv senior forening med ca. 180 medlemmer. 

Formål

I vedtægterne hedder det: Foreningens formål er at samle seniorer, pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 

Møderne

Vi afholder generalforsamling i januar, og syv bestyrelsesmøder fordelt over året, dog ikke i sommerferien og december. Møderne afholdes normalt om onsdagen, enten i Sønderholm Sognegård eller i Frejlev Kirkecenter. 

Aktiviteter

Der udgives et forårsprogram, over vores generalforsamling, og en beskrivelse af de kommende fire aktiviteter, underholdning og halvdagsture. Og et efterårsprogram, med beskrivelse af vores sidste fire aktiviteter, heldagsudflugt og underholdning, der er altid tilmelding til vores ture og udflugter.

Kalenderårets sidste aktivitet indledes med en adventsgudstjeneste i den Kirke der står for tur, og bagefter er menighedsrådene vært ved et arrangement i kirkecenter eller sognegård.

Ved de øvrige aktiviteter opkræves der, et variabel beløb, for hjælp til dækning af omkostningerne.

Alle vores aktiviteter afholdes også normalt om onsdagen. 

Samarbejde

Som seniorforening er vi tilsluttet Danske Seniorer, og er en selvstændig forening der selv står for arrangementerne, men vi har gennem mange år haft tradition for at arbejde sammen med sognets to kirker.

Menighedsrådene giver støtte til vores aktiviteter, i form af husly i sognegård og kirkecenter, hvor værtinderne laver kaffe og dækker bord. Menighedsrådene giver også økonomisk tilskud til vores ture og udflugter. 

Kirkebil

Menighedsrådene har bevilliget, at ældre og gangbesværede kan benytte den gratis ”kirkebil” til foreningens aktiviteter i sognegården og kirkecentret. Kirkebilen bestilles ved at ringe til seniorforeningen. 

Medlemskab

Man kan melde sig ind ved aktiviteterne eller ved at kontakte formand Bodil Elkjær på tlf. 2424 8603 eller kassereren Karna Simonsen på tlf. 3195 8915. Som medlemmer kan optages alle seniorer der er over 55 år, samt dem der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål.

Generalforsamlingen
 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside