Brug af kirkens lokaler i en Corona-tid

Sønderholm-Frejlev menighedsråd skal som mange andre i denne mærkelige tid balancere mellem at åbne op og lukke ned, når det kommer til aktiviteter og brug af kirkens lokaler. Vi er pålagt retningslinjer fra Kirkeministeriet, som skal overholdes, hvad deltagerantal og tæthed angår, samt ekstra grundig rengøring.

Menighedsrådet valgte derfor efter genåbningen i foråret at begrænse brugen af Sognegård og Kirkecenter til kirkens egne arrangementer og sige nej til alle dem, der ellers plejer at bruge vores lokaler, det være sig dagplejemødre, bestyrelser, foreninger og andet, ligesom der heller ikke for nuværende er mulighed for lån af rum til begravelseskaffe hverken i Sønderholm eller Frejlev. Denne fortsatte ”nedlukning” sker ikke med vores gode vilje, vi vil helst, at vores lokaler summer af liv, men vi mener, at vi på den måde handler mest ansvarligt.

Der er plads til alt for få i begge vores kirker i denne tid, hvor der skal holdes to meters afstand under salmesang til bryllup, bisættelser og gudstjenester, og det betyder at både Kirkecenter og Sognegård jævnligt er i brug, når dem, der ikke var plads til i kirken, her kan deltage via storskærm og transmission.

Udover denne anvendelse som ekstra gudstjenesterum prioriterer vi dette efterår, at lokalerne bruges til de kirkeaktiviteter, som der er åbnet op for. Det være sig babysalmesang, mini-konfirmandundervisning, konfirmandundervisning, sogneaftener, menighedsmøder, kirkekaffe, korarbejde, samt kirkens ældrearbejde, som her hos os varetages af Sønderholm-Frejlev Seniorer i hvis bestyrelse menighedsrådet er repræsenteret. Alle disse arrangementer sker med hensyntagen til de aktuelle retningslinjer som begrænset deltagerantal, begrænset servering, afstandskrav og grundig rengøring efterfølgende.

Det er, hvad vi har rum til lige nu. Derfor må vi desværre sig nej til det, vi plejer at sige ja til.  Vi glæder os til, at vi engang kan sige ”ja”, når nogen spørger, om de kan låne lokaler hos os.

 

Sønderholm-Frejlev menighedsråd, september 2020