Filmaften 1. februar kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

Velkommen til Frejlev Kirkecenter

Vi ser en god film, og nyder en kop kaffe i pausen.

Fri entré

Fuldtids organist og korleder søges

En stilling som organist ved Sønderholm og Frejlev Kirker, Sønderholm-Frejlev pastorat, Aalborg Vestre provsti, er ledig pr. 1/4-2022. Sønderholm-Frejlev pastorat består af ca. 5.000 indbyggere. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en medarbejder, der vil kunne indgå aktivt i kirkens arbejde, have mange bolde i luften og bidrage aktivt til ideudvikling i samarbejde med de øvrige medarbejdere samt menighedsrådet. Du skal kunne begå dig i vores sociale liv og fremstå imødekommende over for menigheden.

 

Vores nye organist skal primært

  • varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, herunder børnegudstjenester og på sigt plejehjemsgudstjenester
  • kunne spille både traditionel og rytmisk kirkemusik
  • lede og udvikle vores pige- og voksenkor
  • deltage og være aktiv i udvalg, som planlægger og arrangerer koncerter og musikarrangementer m.m.
  • arrangere og afholde egne koncerter
  • akkompagnere til fællessange ved sognearrangementer
  • lejlighedsvist medvirke ved minikonfirmand/konfirmand undervisning

Som vores eneste organist og nye kollega ønsker vi, at du har en stærk faglighed kombineret med et stort hjerte for kirkelivet. Vi forventer, at du har lyst og interesse for at arbejde med kirkernes kor i forhold til at vedligeholde og udvikle deres niveau.

Vi tilbyder et job med medindflydelse på egen hverdag og udvikling af de enkelte opgaver. På vores arbejdsplads er der fokus på trivsel samt et godt samarbejde med alle kolleger, som inklusiv to præster udgør 12 personer. I det tætte, daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt. Vi ønsker os en organist, der kan indgå i dette på en naturlig og gavmild måde. Vi har et tydeligt og engageret menighedsråd samt en lydhør menighed. Der stilles eget kontor til rådighed.

I Sønderholm Kirke har vi et orgel fra Bruno Christensen & Sønner 1979 med 9 stemmer fordelt på to manualer. Der er svelle og pedal med subbas 16’. En mindre udvidelse af orglet med 1 stemme er planlagt til udgangen af 2022.

 Frejlev Kirkes orgel er ligeledes fra Bruno Christensen & Sønner og er renoveret i 2007. Orglet har 8 stemmer fordelt på to manualer samt en pedal med subbas 16’.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sønderholm Frejlev Sognes Menighedsråd beliggende Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Peter Stoffersen på telefonnummer 40 17 83 02. Yderligere oplysninger om Sønderholm-Frejlev Pastorat kan findes på vores hjemmeside www.soenderholm-frejlev.dk

Ansøgningen med relevante bilag samt referencer sendes til 8329fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 2/2-2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 15. og 16. februar 2022. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Desuden skal der kunne fremvises børneattest.

Opslaget kan downloades som pdf-fil her

Corona-nyt pr. 16. januar 2022

Så kom den besked, vi vel egentlig havde ventet og håbet på. Nemlig ophævelsen af de mest strikse af corona-restriktionerne, men jo dog kun de strikse, for selvfølgelig skal vi stadig tænke os om og opføre os ordentligt – som vi plejer at sige til vores børn.

For det er ganske vist: Areal- og afstandskravet er ophævet, og vi må nu bruge vores lokaler, som vi tidligere har været vant til. Livet i og omkring vore to kirker, i sognegård og kirkecenter, vil nu kunne finde en form, der minder lidt mere om det, som livet vel egentlig handler om, nemlig at have med hinanden at gøre. Det har vi set frem til.

Men stadigvæk gælder altså noget af det, vi allerede har vænnet os til. Håndspritten skal vi stadig bade os i og mundbindet skal vi bære, når vi ankommer og går; når vi sidder ned slipper vi for det. Og skulle arrangementerne overstige de 100 deltagere, skal man fremvise coronapas – det er dog lige før, det kunne være sjovt at prøve dét.

Under alle omstændigheder: Velkommen til et kirkeliv, der er lidt mere liv i!

 

 

 

»Tove Ditlevsens hjerte« Foredrag v. Jens Andersen Tirsdag 8. februar kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

Jens Andersen er ph.d. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet, og han har blandt andet
modtaget Georg Brandes-prisen, Weekendens Litteraturpris, Søren Gyldendal-Prisen og H.C. Andersen Legatet for sine mange bøger.
Ingen anden dansk digter har brugt ordet “hjerte” så ofte som Tove Ditlevsen, der tog sit eget liv
i 1976. I mere end tredive år skrev Tove Ditlevsen om kærlighed og ægteskab i romaner, noveller,
digte eller erindringsbøger.
Selvom hendes eget kvindeliv smuldrede i dødsdømte ægteskaber og lange ophold på psykiatriske
hospitaler, så fandt Tove Ditlevsen alligevel overskuddet til at bestyre sin læserbrevkasse i Familie
Journalen og optrådte samtidig ofte i tv og radio med budskaber som: “Vi må ynke vore døtre, at
de er børn af unormale mødre”.
I foredraget fortæller Jens Andersen om en stærk kvinde, der på trods af egne udfordringer i livet,
gik imod den mandlige modernisme i 1960’erne og blev en del af kvindesagen

Koncert med Line Mortensen Trio tirsdag 8. marts kl. 19.30 i Sønderholm Kirke

I forbindelse med udgivelse af et nyt album, Story of Mind, kommer Line Mortensen sammen med sine to fantastiske musikere til Sønderholm kirke.
En koncert med Line Mortensen Trio er en meget afvekslende musikalsk oplevelse med humor og stort nærvær. Melodierne er iørefaldende, teksterne er vedkommende og genren bevæger sig imellem singer songwriter-stilen og nordisk, lyrisk jazz.
Line Mortensen bliver akkompagneret af de forrygende og internationalt anerkendte musikere:
Jakob Mygind (sax) og Carsten Kær Nielsen (piano) Jakob Mygind er en væsentlig figur på jazz/world scenen. Han har indspillet med en lang række kunstnere og er bl.a. kendt fra New Jungle Orchestra og Matchbrothers.
Carsten Kær Nielsen har siden Det Jyske Konservatorium været på mange musikalske rejser i Brasilien.
Siden har han været en af landets mest benyttede pianister i alle afskygninger af brasiliansk og cubansk musik.
Siden 2016 har Line Mortensen Trio (tidl. Between The Lines – Trio) givet koncerter i alt fra musikhuse, jazz-scener, fængsler, kirker,
på arbejdspladser samt i en række bunkere!

Babysalmesang begynder i Frejlev onsdag 16. februar. Husk tilmelding

Næste hold babysalmesang begynder i Frejlev kirkecenter onsdag 16. februar

Ønsker du at blive skrevet op til det kommende hold i Frejlev eller at få nærmere info, så send en mail til: kk@soenderholm-frejlev.dk

tlf. 40 47 47 16

Mange hilsner

Kirke- og kulturmedarbejderen

Tak for en hyggeligt strikkecafé og på gensyn næste gang

Tak for en hyggeligt strikkecafé onsdag 3. nov!

Og tak til Karen Eskesen for hendes gode idé med at strikke til skadestuen: Skadestuebamsen

Så nu må vi hjem og strikke og hækle!

Datoerne for kommende strikkecaféer er under planlægning, men i hører nærmere  🙂

Med venlig hilsen

Randi Dissing og

Kirke- og kulturmedarbejderen

Juniorkoret har plads til nye medlemmer

Juniorkoret er for børn i Sønderholm og Frejlev sogne fra 3.-6. klasse. Koret øver onsdag kl. 15-16 i Frejlev Kirkecenter. Vi har plads til nye medlemmer, så send en mail til korleder Christine Hjort Bjerre, hvis du gerne vil være med. Læs mere om kirkernes kor her på kirkens hjemmeside.

 

Foredrag ved Christian Grau, tirsdag 5. oktober kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

 Fang tidsånden – corona special

Hvad skete der lige der? Der var et Danmark før corona, og der er heldigvis også et Danmark bagefter. Men hvad gjorde krisen ved Danmark og danskerne?
Som livsstilsekspert lever Christian Grau af at iagttage os danskere, og han er ikke i tvivl om, at vi kommer ud på den anden side som en forandret nation. Med nye livsværdier, drømme og idealer.

For dem, der fanger tidsånden, er det en tid fuld af bekymringer, men bestemt også muligheder og håb. Hvad vil du selv lave om på, når du genstarter dit normale liv? Foredraget henvender sig kort sagt til alle, der gerne vil inspireres og motiveres. Så hvad er status i Danmark, når det gælder trends? Hvad er det for nogle værdier, der driver os nu – og hvor driver de os hen?
Fang tidsånden og stram smilebåndet når Christian Grau tager pulsen på Danmark før, under og efter corona. Vi lover dig en god aften med masser af grin og inspiration.

OBS! Tilmelding til Rikke Sommer Eriksen på rikke@sommer-eriksen.dk eller ved sms til 42 800 701.