Tro, håb og mørkning – meditation og stilhed i adventskransens skær alle tirsdage i december kl. 17.00 Frejlev Kirke

Der er meget vi ikke kan denne december, men mødes i kirken, det kan vi. Hver tirsdag i december vil der sidst på eftermiddagen være en stille stund i Frejlev Kirke til coronatrætte og decemberslidte at hvile sig i.

Sammen tænder vi lys i mørket og under os tid i stilhed og i tillid til, at der et er godt for sjælen at holde pause i en kirke.

Der vil være en kort indledning og afslutning.

Der vil være musik og sang, men god tid til at være stille sammen, mens først adventskransen og siden juletræet lyser for os.

Velkommen til ro og mørkning.

Strikkecafé onsdag 25. november kl. 13.00-15.00 Frejlev Kirkecenter

Vi mødes i Frejlev Kirkecenter til strikkecafé onsdag 25. november.

 – og så strikker vi ellers løs som vi plejer, – og meget gerne også på de fantastiske blæksprutter nogle af jer allerede har været i gang med at kreere og naturligvis og ikke mindst strikker vi også dåbsklude!
Medbring gerne selv en kop the/kaffe fra termokanden derhjemme og egne småkager.
Servering i kirkecenteret genindfører vi, når tiderne bliver til det igen.
Husk tilmelding til Kirke og kulturmedarbejder: Christine Hjort Bjerre tlf. 40 47 47 16 eller pr. mail: kk@soenderholm-frejlev.dk

Den Blå Time – i musikkens tegn. Onsdag 25. nov. kl. 17.00 Sønderholm Kirke

Efterårets stemning bliver sat med franske blå toner og kendte klassiske sange af komponister som Fauré, Chausson, Schubert, Lloyd Webber, og Gershwin.

Fri entré (Varighed ca. 45 min.)

Sang: Christine Hjort Bjerre

Akk: Margit Mühlbach

 

Krav om mundbind gælder også i Folkekirken

Også i Folkekirken er der kommet en opdatering af corona-restriktionerne,- læs mere i linket herunder, hvad det nærmere indbefatter.

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/krav-om-mundbind-gaelder-ogsaa-i-folkekirken

Det er trange tider som Brorson skrev i sin salme og som vi møder her op mod vinteren, så måske har vi mere end nogen sinde behov for at være til gudstjeneste, høre et foredrag eller lytte til musik og sang, nu hvor tiderne tilsyneladende igen strenges.

 

 

Resultat af valgforsamlingen

Efter afholdelse af ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 fandt vi de sidste medlemmer til Sønderholm-Frejlev Menighedsråd, som i næste valgperiode består af:

 • Gerda Larsen (Frejlev)
 • Helle Bang (Frejlev)
 • Jens Pedersen (Frejlev)
 • Karen Margrethe Eskesen Nielsen (Sønderholm)
 • Leif Jensen (Sønderholm)
 • Mads Sølver Pedersen (Frejlev)
 • Peter Asboe-Hermansen (Frejlev)
 • Peter Stoffersen (Sønderholm)
 • Povl Thomsen (Sønderholm)
 • Rikke Sommer Eriksen (Frejlev)

Stedfortrædere:

 • Betina Lassen (Sønderholm)
 • Jørn Mortensen (Frejlev)
 • Knud Roskjær (Sønderholm)
 • Orla Korslund (Frejlev)
 • Per Christophersen (Frejlev)
 • Stefan Hristou (Frejlev)

Brug af kirkens lokaler i en Corona-tid

Sønderholm-Frejlev menighedsråd skal som mange andre i denne mærkelige tid balancere mellem at åbne op og lukke ned, når det kommer til aktiviteter og brug af kirkens lokaler. Vi er pålagt retningslinjer fra Kirkeministeriet, som skal overholdes, hvad deltagerantal og tæthed angår, samt ekstra grundig rengøring.

Menighedsrådet valgte derfor efter genåbningen i foråret at begrænse brugen af Sognegård og Kirkecenter til kirkens egne arrangementer og sige nej til alle dem, der ellers plejer at bruge vores lokaler, det være sig dagplejemødre, bestyrelser, foreninger og andet, ligesom der heller ikke for nuværende er mulighed for lån af rum til begravelseskaffe hverken i Sønderholm eller Frejlev. Denne fortsatte ”nedlukning” sker ikke med vores gode vilje, vi vil helst, at vores lokaler summer af liv, men vi mener, at vi på den måde handler mest ansvarligt.

Der er plads til alt for få i begge vores kirker i denne tid, hvor der skal holdes to meters afstand under salmesang til bryllup, bisættelser og gudstjenester, og det betyder at både Kirkecenter og Sognegård jævnligt er i brug, når dem, der ikke var plads til i kirken, her kan deltage via storskærm og transmission.

Udover denne anvendelse som ekstra gudstjenesterum prioriterer vi dette efterår, at lokalerne bruges til de kirkeaktiviteter, som der er åbnet op for. Det være sig babysalmesang, mini-konfirmandundervisning, konfirmandundervisning, sogneaftener, menighedsmøder, kirkekaffe, korarbejde, samt kirkens ældrearbejde, som her hos os varetages af Sønderholm-Frejlev Seniorer i hvis bestyrelse menighedsrådet er repræsenteret. Alle disse arrangementer sker med hensyntagen til de aktuelle retningslinjer som begrænset deltagerantal, begrænset servering, afstandskrav og grundig rengøring efterfølgende.

Det er, hvad vi har rum til lige nu. Derfor må vi desværre sig nej til det, vi plejer at sige ja til.  Vi glæder os til, at vi engang kan sige ”ja”, når nogen spørger, om de kan låne lokaler hos os.

 

Sønderholm-Frejlev menighedsråd, september 2020

Børnegudstjenester er i denne sæson aflyst

Børnegudstjenesterne med den sædvanlige efterfølgende fællesspisning har vi desværre måtte aflyse denne efterårssæson p.g.a. Covid-19 situationen.

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen igen til børne/familiegudstjenester, når tiderne igen bliver til det.

Babysalmesang i Sønderholm og Frejlev Sogne 25. august og 20. oktober

For børn med i alderen 3-10 måneder med deres mor/far. Læs mere om babysalmesang her:

https://www.soenderholm-frejlev.dk/babysalmesang/

Næste hold begynder i Frejlev tirsdag d. 25. august kl. 10.00 og i Sønderholm tirsdag d. 20. oktober kl. 10.00.

Tilmelding til Christine Hjort Bjerre, Kirke og kulturmedarbejder: kk@soenderholm-frejlev.dk.

 

 

Eftertænksomhedsvandring – gåture med ro og tro

Torsdag d. 13. august kl. 17.00: Start v. Frejlev Kirkecenter

Torsdag d. 3. september kl. 17.00: Start v. Sønderholm Kirke

Torsdag d. 24. september kl. 17.00: Start v. Frejlev Kirkecenter

Torsdag d. 15. oktober kl. 17.00: Start v. Sønderholm Kirke

Fire torsdage i sensommeren/ efteråret bliver der mulighed for at deltage i en kort pilgrimsvandring med udgangspunkt i enten Frejlev eller Sønderholm Kirke. Vandringerne vil være 3-5 kilometer lange, og de vil foregå både på vej og på sti.

Gåturene ledes af sognepræst Lotte Lyngby, og der vil være indlagt små stop undervejs med plads til stilhed og reflektion. Vandringerne vil blive indledt med en lille introduktion til et tema at gå med. Pilgrimsvandring er en slags meditativ gudstjeneste til fods.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage – ud over et åbent sind, og at man skal kunne være så godt til bens, at man kan gå 5 kilometer i roligt tempo.

Medmindre andet annonceres i Nibe avis er der ingen tilmelding. Man møder bare op, og du er velkommen!

Velkommen på gåtur med ro og tro

Må din vej gå dig i møde

Så åbner vi kirkedørene … lidt

Mandag den 18. maj skete det, som vi har ventet på meget længe. Myndighederne åbnede nemlig op for, at det nu igen er blevet muligt at fejre gudstjenester i vores kirker og afholde visse mindre arrangementer i hhv. sognegård og kirkecenter.

Det er dog en forudsætning for denne genåbning af Folkekirken, at myndighedernes retningslinjer følges nøje, sådan at smittespredning kan undgås. Ved både gudstjenester og sammenkomster gælder det, at der for hver deltager skal være mindst 4 kvm. gulvareal, ligesom der er et afstandskrav på mindst 2 meter dér, hvor der synges, og mindst 1 meter dér, hvor der ikke synges. Det betyder, at der i begge kirker udover personalet er plads til 25 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenester og kirkelige handlinger vil blive transmitteret til hhv. sognegård og kirkecenter, så skulle man komme til en fyldt kirke, kan man deltage i gudstjenesten derfra.

Derfor er det med andre ord endnu ikke muligt at åbne sådan, at “alt fra nu af bliver som før”. Gudstjenesterne forkortes, bl.a. ved at salmesangen minimeres og nadverfejringen forenkles; og dåb vil ofte skulle foregå ved en særskilt gudstjeneste før eller efter den vanlige højmesse. Begravelser/bisættelser afvikles også kun med begrænset adgang iht. ovenstående ; lige så vielser. Udlån af sognegård og kirkecenter, dels til andre foreninger og institutioner, dels til afvikling af begravelsessammenkomster vil fortsat ikke være en mulighed.

Alt dette gælder til og med næste udmelding fra myndighederne. Muligvis vil der allerede den 8. juni blive løsnet mere op, og da vil også vores praksis selvfølgelig blive ændret iht. de nye retningslinjer.
Menighedsrådet i Sønderholm-Frejlev

Retningslinjer for genåbning af folkekirken