Fyraftensgudstjeneste tirsdag 29. september kl. 17.00 i Frejlev Kirke

En god halv time med ord, sang og musik

Gudstjeneste i børnehøjde torsdag 10. september kl. 17.00 i Frejlev Kirke

Om at få vand i håret – og om at være Guds barn

Velkommen til kirke for børn. En gang om måneden holder vi børnegudstjeneste torsdag eftermiddag kl. 17.00. Børn mellem 0 og 10 år er særligt velkomne – og det er deres forældre og bedsteforældre også. Gudstjenesten varer en halv times tid og består af sang, fortælling, leg og aktiviteter, hvor vi forsøger at
formidle bibelhistorie i børnehøjde. Her er plads til, at børn taler med, og man behøver hverken at sidde stille eller at være stille. Efter gudstjenesten byder kirken på gratis aftensmad, og arrangementet slutter senest kl. 18.30.
Der er ingen tilmelding – I skal bare møde op, og I er meget velkomne!

Juniorkorets sæson begynder torsdag 27. august

Kunne du tænke dig at synge med i Sønderholm og Frejlev Kirkers Juniorkor?

Så er Juniorkoret lige noget for dig! I koret får man et særligt venskab med hinanden. Når man synger bliver man, helt uden at opdage det, dygtig til sprog, rytme, til at lytte, til at samarbejde, til at koncentrere sig, til at udfolde sig frit med stemmen og kroppen sammen med andre, – i koret får man store, smukke og rørende oplevelser og ikke mindst – et godt kammeratskab!
Hvad er et Juniorkor?
Man kunne sige, at Juniorkor er lidt som at gå til en slags sport, – men med en kunstnerisk vinkel!
Hvem er Juniorkoret for?
Koret er for alle børn fra 3. til 5. klasse
Hvornår har vi korprøve?
Vi har korprøve om torsdagen i Frejlev kirkecenter
fra kl. 15.00-16.15.
Hvad laver vi til kor?

Vi synger en masse skønne sange, har det sjovt, spiser og synger igen, for Juniorkoret kommer til at medvirke i forbindelse med nogle af kirkens højtider
og koncerter ofte i samarbejde med Pigekoret.

Løbende tilmelding til korleder: Christine Hjort Bjerre, mail: kk@soenderholm-frejlev.dk

Babysalmesang i Sønderholm og Frejlev Sogne 25. august og 20. oktober

For børn med i alderen 3-10 måneder med deres mor/far. Læs mere om babysalmesang her:

https://www.soenderholm-frejlev.dk/babysalmesang/

Næste hold begynder i Frejlev tirsdag d. 25. august kl. 10.00 og i Sønderholm tirsdag d. 20. oktober kl. 10.00.

Tilmelding til Christine Hjort Bjerre, Kirke og kulturmedarbejder: kk@soenderholm-frejlev.dk.

 

 

Datoer for konfirmation

DATOER FOR KONFIRMATION

Den nuværende virussituation rammer desværre også forårets konfirmationer. Vi er af biskoppen blevet bedt om at udsætte konfirmationen til efter sommerferien.

De nye datoer fordeler sig således:
Lørdag d. 22. august: 7 A fra Frejlev skole
Søndag d. 23. august: 7. B fra Frejlev skole
Lørdag d. 29. august. 7. C fra Frejlev skole
Søndag d. 30. august: 7. klasse fra Sønderholm skole

Alt sammen med det forbehold, at forholdene til den tid tillader fester. Og det håber vi sandelig, at de gør!
Meget er anderledes i denne tid, og nu altså også tidspunktet for konfirmationen. Vi håber, at vores skønne konfirmander kan omstille sig til at skulle glæde sig endnu længere.
Vi præster glæder os i allerhøjeste grad til at kunne fylde vores kirker med feststemte konfirmander og familie!

Venlig hilsen
Jørn Skøtt Andersen og Lotte Lyngby

Morgensang i Frejlev Kirkecenter onsdage kl. 10.00 d. 10. juni, 24. juni, 8. juli og 22. juli

Rygtet fortæller, at danskerne synger mere end de plejer i disse svære tider. Hjælp os med at holde det rygte i live og mød op til lidt let morgensang i selskab med stedets organist, sanger og præst.
Vi synger nogle sange fra Højskolesangbogen og sendes derefter gladere hjem.

Vel mødt!

Alle er velkomne

Så åbner vi kirkedørene … lidt

Mandag den 18. maj skete det, som vi har ventet på meget længe. Myndighederne åbnede nemlig op for, at det nu igen er blevet muligt at fejre gudstjenester i vores kirker og afholde visse mindre arrangementer i hhv. sognegård og kirkecenter.

Det er dog en forudsætning for denne genåbning af Folkekirken, at myndighedernes retningslinjer følges nøje, sådan at smittespredning kan undgås. Ved både gudstjenester og sammenkomster gælder det, at der for hver deltager skal være mindst 4 kvm. gulvareal, ligesom der er et afstandskrav på mindst 2 meter dér, hvor der synges, og mindst 1 meter dér, hvor der ikke synges. Det betyder, at der i begge kirker udover personalet er plads til 25 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenester og kirkelige handlinger vil blive transmitteret til hhv. sognegård og kirkecenter, så skulle man komme til en fyldt kirke, kan man deltage i gudstjenesten derfra.

Derfor er det med andre ord endnu ikke muligt at åbne sådan, at “alt fra nu af bliver som før”. Gudstjenesterne forkortes, bl.a. ved at salmesangen minimeres og nadverfejringen forenkles; og dåb vil ofte skulle foregå ved en særskilt gudstjeneste før eller efter den vanlige højmesse. Begravelser/bisættelser afvikles også kun med begrænset adgang iht. ovenstående ; lige så vielser. Udlån af sognegård og kirkecenter, dels til andre foreninger og institutioner, dels til afvikling af begravelsessammenkomster vil fortsat ikke være en mulighed.

Alt dette gælder til og med næste udmelding fra myndighederne. Muligvis vil der allerede den 8. juni blive løsnet mere op, og da vil også vores praksis selvfølgelig blive ændret iht. de nye retningslinjer.
Menighedsrådet i Sønderholm-Frejlev

Retningslinjer for genåbning af folkekirken

Snaksammen – en digital besøgstjeneste

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.
Få et digitalt besøg og en god snak – Fællesskabet venter.
Læs mere på www.SnakSammen.dk

Husk! Man kan altid kontakte sognets præster, hvis man har behov for en samtale.

Jørn Skøtt Andersen

Tlf. 23 62 18 78
E-mail: jsan@km.dk

Lotte Lyngby

Telefonnummer: 41 67 55 77
Mail: loly@km.dk

Corona-vejledningen fra 18. marts, til Den Danske Folkekirke (klik her)

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.marts
Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.
———————————————————————————–
Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.
Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.
Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.
Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering” .
Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.
Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.
Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Nedenstående brev er sendt ud til alle konfirmandforældre:

Kære konfirmander og forældre
Vi er her til middag af biskopperne blevetpålagt at meddele jer, at det er besluttet, at alle konfirmationer i Folkekirken er udskudt foreløbigt til efter pinse, det vil sige til efter den 1. juni.
Det betyder, at der ikke som planlagt bliver konfirmationer i Sønderholm og Frejlev kirke i Bededags-week-enden. 
Vi er meget kede af at være nødt til at skrive dette til jer. Det er ikke  med vores gode vilje, og samtidig er det så sådan, at det er nødt til at være.
Nye datoer for konfirmation skal fastsættes lokalt så hurtigt som muligt, har vi fået at vide.  Vi afventer besked om, hvad det nærmere betyder. Vi finder det svært nu og her at beslutte, hvornår der kan være konfirmation, da vi ikke ved, hvornår hverdagen stabiliserer sig igen. 
I vil høre nærmere fra os, så snart vi kan meddele jer mere.
Nu vil vi i al hast få denne mail sendt afsted til jer i håb om, at I når at høre om biskoppernes beslutning fra os, før I hører om det i pressen.
Vi håber, at I vil hjælpe jeres konfirmand alt, hvad I kan, med at forholde sig til denne nye virkelighed.
Med venlig – og trist – hilsen 
Lotte

Følg løbende med her på siden og kirkens facebook-side for opdateringer omkring situationen

https://www.facebook.com/Sønderholm-Frejlev-Kirker-274856142579806/