Indlæg af Hanna Kristensen

Det nye menighedsråd for Sønderholm-Frejlev sogne har konstitueret sig

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd har på møde af 25.11 konstitueret sig således: Formand: Peter Stoffersen Næstformand:  Mads Sølver Pedersen Kirkeværge for Frejlev: Jens T. Pedersen Kirkeværge for Sønderholm: Leif Jensen Kasserer: Povl Thomsen  Kontaktperson: Helle Bang Sekretær: Karen Eskesen   Bygningssagkyndig: Per Ulrik Underskriftsberettiget: Mads Sølver Pedersen Øvrige valgte medlemmer er Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-Hermansen og […]