Referat af MR-møde juni 2024

Referat underskrevet menighedrådsmøde 18.06.24 Sønderholm-Frejlev