Indsættelse af Jørn Skøtt Andersen søndag d. 8. december i Frejlev Kirke kl. 9.30 og i Sønderholm Kirke kl. 11.00

Provst Gerda Neergaard Jessen står for indsættelse af Jørn Skøtt Andersen som kirkebogsførende sognepræst. Hun vil i gudstjenesterne holde en kort tale og læse kollatsen op fra biskoppen. Det er en festlig dag, for selv om Jørn har været ansat ved sognene i efterhånden 13 år, kan vi nu glæde os til at se ham og hans hustru, Lise,  flytte ind i præstegården i Sønderholm, når den står klar til at modtage dem. Sognebørn i såvel Sønderholm som Frejlev får lejlighed til at byde Jørn og Lise velkommen ved en uformel sammenkomst i sognegården i Sønderholm efter gudstjenesten kl. 11.00 i Sønderholm.