Corona-vejledningen fra 18. marts, til Den Danske Folkekirke (klik her)

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.marts
Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.
———————————————————————————–
Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.
Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.
Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.
Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering” .
Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.
Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.
Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Nedenstående brev er sendt ud til alle konfirmandforældre:

Kære konfirmander og forældre
Vi er her til middag af biskopperne blevetpålagt at meddele jer, at det er besluttet, at alle konfirmationer i Folkekirken er udskudt foreløbigt til efter pinse, det vil sige til efter den 1. juni.
Det betyder, at der ikke som planlagt bliver konfirmationer i Sønderholm og Frejlev kirke i Bededags-week-enden. 
Vi er meget kede af at være nødt til at skrive dette til jer. Det er ikke  med vores gode vilje, og samtidig er det så sådan, at det er nødt til at være.
Nye datoer for konfirmation skal fastsættes lokalt så hurtigt som muligt, har vi fået at vide.  Vi afventer besked om, hvad det nærmere betyder. Vi finder det svært nu og her at beslutte, hvornår der kan være konfirmation, da vi ikke ved, hvornår hverdagen stabiliserer sig igen. 
I vil høre nærmere fra os, så snart vi kan meddele jer mere.
Nu vil vi i al hast få denne mail sendt afsted til jer i håb om, at I når at høre om biskoppernes beslutning fra os, før I hører om det i pressen.
Vi håber, at I vil hjælpe jeres konfirmand alt, hvad I kan, med at forholde sig til denne nye virkelighed.
Med venlig – og trist – hilsen 
Lotte