Orienteringsmøde om valg til Sønderholm-Frejlev Menighedsråd tirsdag 14. maj kl. 19.00 Sønderholm sognegård

I 2024 er der valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges det nye menighedsråd til en periode på fire år.
Menighedsrådet vælges på en valgforsamling den 17. september 2024, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholdes et offentligt orienteringsmøde tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård. Ved dette møde fortæller menighedsrådet om, hvad de har lavet i de forløbne fire år, og derudover vil du blandt andet høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet samt datoer og regler for valgforsamlingen.

Der serveres ost og rødvin til mødet.
På kirkernes hjemmeside www.soenderholm-frejlev.dk vil man i løbet af året kunne læse
mere om det kommende menighedsrådsvalg.