Så åbner vi kirkedørene … lidt

Mandag den 18. maj skete det, som vi har ventet på meget længe. Myndighederne åbnede nemlig op for, at det nu igen er blevet muligt at fejre gudstjenester i vores kirker og afholde visse mindre arrangementer i hhv. sognegård og kirkecenter.

Det er dog en forudsætning for denne genåbning af Folkekirken, at myndighedernes retningslinjer følges nøje, sådan at smittespredning kan undgås. Ved både gudstjenester og sammenkomster gælder det, at der for hver deltager skal være mindst 4 kvm. gulvareal, ligesom der er et afstandskrav på mindst 2 meter dér, hvor der synges, og mindst 1 meter dér, hvor der ikke synges. Det betyder, at der i begge kirker udover personalet er plads til 25 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenester og kirkelige handlinger vil blive transmitteret til hhv. sognegård og kirkecenter, så skulle man komme til en fyldt kirke, kan man deltage i gudstjenesten derfra.

Derfor er det med andre ord endnu ikke muligt at åbne sådan, at “alt fra nu af bliver som før”. Gudstjenesterne forkortes, bl.a. ved at salmesangen minimeres og nadverfejringen forenkles; og dåb vil ofte skulle foregå ved en særskilt gudstjeneste før eller efter den vanlige højmesse. Begravelser/bisættelser afvikles også kun med begrænset adgang iht. ovenstående ; lige så vielser. Udlån af sognegård og kirkecenter, dels til andre foreninger og institutioner, dels til afvikling af begravelsessammenkomster vil fortsat ikke være en mulighed.

Alt dette gælder til og med næste udmelding fra myndighederne. Muligvis vil der allerede den 8. juni blive løsnet mere op, og da vil også vores praksis selvfølgelig blive ændret iht. de nye retningslinjer.
Menighedsrådet i Sønderholm-Frejlev

Retningslinjer for genåbning af folkekirken