Sammenlægning af menighedsrådene i Sønderholm og Frejlev sogne fra 1. januar 2020

Der indkaldes hermed til menighedsmøder i henholdsvis: 

Frejlev Sogn den 6. marts kl. 18.30 i Frejlev Kirkecenter

og i:

Sønderholm Sogn den 6. marts kl. 20.00 i Sønderholm Sognegård.

Dagsorden:

Drøftelse og vedtagelse eller forkastelse af menighedsrådenes indstilling om at sammenlægge de to menighedsråd.

Sønderholm og Frejlev menighedsråd

Her kan man læse en redegørelse for sammenlægningen