Referat af MR-møde december 2020

Menighedsrådsmøde 17.12.2020 referat