Referat af konstituerende MR-møde

Referat, konstituerende møde 25.11.2020