Det nye menighedsråd for Sønderholm-Frejlev sogne har konstitueret sig

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd har på møde af 25.11 konstitueret sig således:
Formand: Peter Stoffersen
Næstformand:  Mads Sølver Pedersen
Kirkeværge for Frejlev: Jens T. Pedersen
Kirkeværge for Sønderholm: Leif Jensen
Kasserer: Povl Thomsen 
Kontaktperson: Helle Bang
Sekretær: Karen Eskesen
 
Bygningssagkyndig: Per Ulrik
Underskriftsberettiget: Mads Sølver Pedersen
Øvrige valgte medlemmer er Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-Hermansen og Rikke Sommer Eriksen.
På billedet ses det samlede menighedsråd inkl. medarbejderrep. Annee Bonde og præsterne Jørn Skøtt Andersen og Lotte Lyngby. 
Bagerst fra venstre:
Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jørn Skøtt Andersen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Mads Sølver Pedersen, Peter Asboe-Hermansen og Helle Bang.
Forrest fra venstre:
Lotte Lyngby, Rikke Sommer Eriksen, Annee Bonde, Gerda Larsen og Karen Eskesen